فروش حلال

پیاده سازی یک حلال است.

مقدار موجود در انبار ( در Dnepropetrovsk): 7 تن می باشد.

نقدی پریا خرید حلال نیز ممکن است. برای حجم زیادی از آن ممکن است به تغییر قیمت در حجم زیادی در همکاری مداوم.
نمونه ای از حلال 1 لیتر ارسال درخواست — حمل و نقل و حمل و نقل توسط خریدار پرداخت می شود یک پست جدید.