למכור PVC מצבר

על בסיס קבוע אנו מייצרים ומוכרים PVC מצבר.

 

שונות כרכים מ-2 טון לחודש.

מזומנים, ניקוי הסדר אפשרי. עבור כמויות גדולות זה אפשרי לשנות — אנו מציעים גישה אישית, מערכת של הנחות על כמויות גדולות.
ייצור — דנייפרופטרובסק, גם ברחבי אוקראינה. דגימות נשלחו על פי בקשה — הובלה ומשלוח ששולם על ידי הקונה.

אפשרי מצלצלים.