בידוד

בידוד עבור אתחול גומי לפי הזמנה.
להזמין תפירה בידוד עבור נעליים אתה יכול על ידי טלפונים המפורטים בסעיף אנשי קשר

תפירה של בידוד מ-500 זוגות.

תמונות של בידוד עבור מגפיים, מגפיים בתמונה סעיף.