Վաճառում եմ վճարունակ

Իրականացնում է վճարունակ.

Միավորների քան պահեստում ( Դնեպրոպետրովսկում): 7 տոննա.

Կանխիկ և անկանխիկ прии գնում է վճարունակ, ինչպես հնարավոր է. Երբ մեծ քանակությամբ: հնարավոր է գնի փոփոխությունը մեծ ծավալներով մշտական համագործակցության.
Նմուշները վճարունակ 1 լիտր ուղարկում է հարցման — տրանսպորտ և առաքման վճարում է գնորդը, Նոր Փոստ.