Prodaja kloriranih parafinski

Kloriranih parafinski vosek – kloriranih tekoči parafin, ki se uporabljajo kot aditivi in srednjih plasticizing agentov. Snov, ki je odporna na ogenj, nestrupen in ne eksplozivni.

Količina na zalogi (Dnepropetrovsk): 5 ton.

Cena -18 UAH/liter.

Tel: 0933016373