Yalıtım

Yalıtım için kauçuk ayakkabı sipariş.
Sipariş dikiş yalıtım için boyama yapabilirsiniz ve telefonları belirtilen bölümünde Kişiler

Terzilik yalıtım 500 par.

Fotoğraf için izolasyon çizme ve galoş fotoğraf bölümünde.